SİZİN TELEKOMMUNİKASİYA
             PARTNYORUNUZ
 
   az   |  rus   |  eng
Ana səhifə Məktub yaz
Sualınız varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz:

Xidmətlərin satışı:
Tel.:   +(99412) 490 16 16
Faks: +(99412) 490 37 99
E-mail: sales@ultel.az

İnternet texniki dəstək:
Tel.:   +(99412) 490 50 51
E-mail: support@ultel.az

CDMA Müştəri xidmətləri:
Tel.:   +(99412) 480 12 12
E-mail: cdma@ultel.az

Baş ofis:
Tel.:   +(99412) 490 20 20
Faks: +(99412) 490 20 30
E-mail: info@ultel.az

Vakansiyalar:
E-mail:personnel@ultel.az

 
-si Xidmətlərin adı Tarif (ƏDV daxil olmaqla), manat
Əhali Qeyri-əhali
1
Telefon çəkilişi 1 :
30.00
2
Sabit şəbəkə telefonlarından istifadəyə görə aylıq abunə haqqı
2.50
7.00
3
Telefonlaşdırılmış obyektlərdə (yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri) olan hər bir nömrənin yeni mülkiyyətçinin adına sənədləşdirilməsi2
20.00
4
İki məntəqə arasında iki naqilli birbaşa rabitə xəttinin ayrılmasına görə birdəfəlik haqq
30.00
5
İki məntəqə arasında iki naqilli birbaşa rabitə xəttindən istifadəyə görə aylıq abunə haqqı
7.00
6
ATS-lər arası birləşdirici xətdən (kanaldan) istifadəyə görə birdəfəlik haqq
30.00
7
ATS-lər arası birləşdirici xətdən (kanaldan) istifadəyə görə aylıq abunə haqqı
7.00
8
Fiziki birləşdirici rabitə xətlərinə müxtəlif tipli avadanlıqlar qoşmaqla yüksəktezlikli kanal kimi istifadə edildiyi halda, bu kanalların tutumundan asılı olmayaraq:
8.1
- qoşulma haqqı
30.00
8.2
- aylıq istifadə haqqı
10.00
9
Başqa idarə və müəssisələrin ATS-lərindən ümumistifadəli telefon şəbəkəsinə çıxışı olan hər bir telefona görə aylıq abunə haqqı
-
2.50
10
Mövcud telefon xəttinə mühafizə siqnalları qurğusunun qoşulması
10.00
11
Mühafizə siqnalları qurğusunun qoşulmasına görə aylıq abunə haqqı
5.00
12
Abunəçinin müraciəti əsasında şəhərlərarası və beynəlxalq şəbəkələrə çıxış kodunun və ya telefonun müvəqqəti bağlanması üçün birdəfəlik haqqı
2.00
13
Sorğu məlumat xidmətləri üzrə bir arayışın verilməsi
0.40
14
Faks aparatlarından istifadəyə görə aylıq abunə haqqı əlavə olaraq
0.50
15
İdarə, müəssisə və təşkilatlarda olan telefonlara aylıq texniki xidmətin göstərilməsi
-
0.60
16
Bir servis xidmətindən istifadəyə görə aylıq haqq
0.35
17
Telefon nömrələrindən birinin pilot nömrə olmaqla, digər nömrələrin seriyalı axtarış sisteminə qoşulması:
17.1
Pilot nömrənin müəyyən olunması üçün birdəfəlik haqq
100.00
17.2
Hər əlavə nömrənin seriyalı axtarışa istiqamətləndirilməsi üçün birdəfəlik haqq
7.00
18
İdarə və müəssisələrdə struktur dəyişiklikləri, ad dəyişiklikləri, şəxsi hesabın dəyişməsi ilə bağlı operatorun məlumat bazasında düzəlişlərin aparılması (təşkilatda olan telefon nömrələrinin sayından asılı olmayaraq)
20.00
19
Telefon nömrəsinin dəyişdirilməsi
20.00
20
Ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində fəaliyyət göstərən sabit şəbəkə operatorları tərəfindən ölkə daxilində təşkil olunan rəqəmli rabitə kanallarına qoşulma haqqı (tutumdan asılı olmayaraq)
50.00
21
Ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində fəaliyyət göstərən sabit şəbəkə operatorlarının müvafiq obyektlərindəki kanalyaradıcı avadanlığa qoşulmaqla rəqəmli rabitə kanalından (portundan) istifadə xidmətləri üzrə tutumlara görə aylıq haqq
32 kb/s
128 kb/s
256 kb/s
512 kb/s
1 mb/s
2 mb/s
10 mb/s
100 mb/s
4.00
9.00
14.00
20.00
30.00
50.00
250.00
400.00
22
İSDN-PRİ portundan istifadə haqları:
22.1
Portun şəbəkəyə qoşulma haqqı
200.00
22.2
Portdan aylıq istifadə haqqı
160.00
23
Hüquqi və fiziki şəxslərə ayrılmış qısa telefon nömrələrinin (üçrəqəmli və dördrəqəmli) aidiyyəti ATS üzərindən ümumistifadəli telefon şəbəkəsinə qoşulması və istifadəsinə görə:
23.1
- birdəfəlik haqq
200.00
23.2
- aylıq istifadə haqqı
50.00

Şəhərlərarası telefon rabitəsi xidmətləri üçün tariflər
-si
Xidmətlərin adı
Tarif (ƏDV daxil olmaqla), manat
1
Şəhərlərarası telefon danışığının 1 dəqiqəsi 3
0.05

Əlavə xidmətlər
2
Şəhərlərarası və beynəlxalq danışıqlara görə açıqlamaların verilməsi
0.10
3
Bir telefon nömrəsinin 1 ay ərzində giriş-çıxış zəngləri barədə məlumatın verilməsi
1.00

Beynəlxalq telefon danışıqları üçün tariflər
4
Mobil və sabit şəbəkə telefonlarından həyata keçirilən beynəlxalq telefon danışıqlarının 1 dəqiqəsi üçün4
0.329
5
İP telefoniya ilə aparılan beynəlxalq telefon danışıqlarının 1 dəqiqəsi üçün
0.189

Qeydlər:

Qeyd 1: Çəkiliş haqqı tarifinə 100 metr məsafəyədək şəbəkəyə qoşulmaq üçün bütün xərclər daxildir. Əlavə tələb olunan xətt materialarının, iş və xidmətlərin dəyəri smeta əsasında abunəçi tərəfindən ödənilir.
Qeyd 2: Abunəçinin istifadəsində olan telefon ailənin digər üzvünün adına ödənişsiz sənədləşdirilir(ailə üzvü olmasını təsdiq edən sənədlər təqdim edildiyi halda).
Qeyd 3: Şənbə, bazar və bayram günləri bütün sutka ərzində, digər günlərdə isə saat 00:00-dan 08:00-dək tarifə 0,8 əmsalı tətbiq edilir.
Qeyd 4: Şənbə, bazar və bayram günləri bütün sutka ərzində, digər günlərdə isə saat 00:00-dan 08:00-dək qeyd olunan tarifə 0,75 əmsalı tətbiq olunur.
Qeyd 5: Mənzil telefonları ofis və idarələrdə istifadə olunduqda inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun tədbirlər görülür və eyni zamanda abunəçiyə telefondan istifadəyə üzrə aylıq abunə haqqına görə qeyri-əhali üçün nəzərdə tutulmuş tarif tətbiq olunur.
Qeyd 6: Rəsmi bayram günlərində telekommunikasiya operatorları maliyyə imkanları daxillində tariflərə müəyyən güzəştlər tətbiq edə bilərlər.
Qeyd 7: Bu tariflər mülkiyyət formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirıiyi tərəfindən verilmiş lisenziya əsasında ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində fəaliyyət göstərən bütün sabit şəbəkə operatorlarının xidmətlərinə şamil olunur.
Qeyd 8: Sabit şəbəkə (o cümlədən, məftilli və məftisiz)telefonları vasitəsi ilə həyata keçirilən şəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışıqları üçün "107" sifariş xidmətinin tarifi bir sifariş üzrə ƏDV daxil olmaqla kənd yerləri üçün 5 qəpik, şəhər və rayon mərkəzləri üçün 10 qəpik müəyyən edilir. "107" sifariş xidmətinin haqqı bu xidmətlə həyata keçirilən şəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışıqları üzrə ödənişə əlavə edilir.
Qeyd 9: Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən müəyyən istiqamətlər üzrə bu tarifdən fərqli tariflər tədbiq edilə bilər.
© Copyright Ulduz Telekom 2005