BİZİ QİYMƏTLƏNDİRİN

Daima xidmətin səviyyəsini artırmağı məqsədini öz qarşısında qoyan müəssisəmiz müştərilərin bizə verdiyi qiyməti yüksək dəyərləndirir. Bunun üçün bir neçə dəqiqənizi ayırıb göstərdiyimiz xidmətləri anketimiz vasitəsi ilə qiymətləndirməyinizi Sizdən xahiş edirik. Anketimizin sualları buradadır.